پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی

پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی

پمپ های پریستالتیک در این پمپ بوسیله حرکت یک سری چرخنده بر روی لوله ای الاستیک یک حرکت یکنواخت و پیشراننده در جریان مایع بوجود می آید. پمپ پریستالتیک یا پمپ غلتکی از گروه پمپ جا به جایی مثبت می باشد. پمپ های پریستالتیک عموما برای پمپاژ سیالات تمیز و استریل و یا سیالات خورنده استفاده میشود چرا که ورود آلودگی در این پمپ ها اتفاق نمی افتد.

کاربرد:

  • تزریق مواد دارویی و شیمیایی بصورت اتوکلاو
  • استفاده در دستگاه های دیالیز
  • استفاده در خط تولید بعنوان پرکن