دستگاه CNC برش پلاسما مدل TSM 2245 رایان

لایه نشانی غوطه وری
دیپ کوتر

دستگاه پوشش دهی کیت های الایزا

دستگاه لایه نشانی چرخشی اسپین کوتر

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی مایعات تنسیومتری

پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی

دستگاه نمونه بردار خودکار اتوسمپلر

پمپ پریستالتیک دائم کار

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک

دستگاه پوشش دهی کاغذ جهت مصارف پزشکی

دستگاه پرکن مایعات به همراه دربند پنی سیلینی

سبد خرید